logo
h logo
tai-hinh-anh-avatar-la-co-viet-nam-quoc-ky-to-quoc-dep-nhat-2015-1Japan-Flag-jpguk-flag

Yêu con người Yêu thiên nhiên

28/04/2016 - 15:04

asuzacway

slogan

YÊU CON NGƯỜI   YÊU THIÊN NHIÊN


simei

Công ty Asuzacfoods chúng tôi được thành lập dựa vào tầm nhìn quy mô về trái đất này.
Từng bước một lên kế hoạch đầy đủ về các công việc nền tảng, vừa khai thác các lĩnh vực công nghiệp mới, vừa cống hiến cho xã hội cho nhân loại với tư cách là một nhà máy được xây dựng trên nền tảng sinh hoạt cộng đồng.

sisei

Tinh thần thử thách
Có tính độc đáo với một tinh thần đổi mới hàng ngày 
Đối diện với sự liều lĩnh trong các phát minh sáng chế của văn hóa, văn minh.

Phát huy hiệu quả theo cấp số nhân:
 Tôn trọng tính dân chủ của đối phương, vừa phát huy  hiệu quả
theo 
cấp số nhân, vừa nâng cao sức lực tổng hợp của nhóm.


keiei

                                                * Cung cấp các dịch vụ, tính năng, chất lượng cao nhất cho khách hàng.
                                                * Giải quyết công việc, tùy cơ ứng biến đối với những thay đổi của môi trường kinh doanh,
                                                   vừa lấy kinh doanh dạng phức hợp cá nhân, vừa điều hòa giữa sự cứng rắn và mềm dẽo làm mục tiêu.
                                                * Tăng nguồn tài nguyên kinh doanh của tập đoàn.
                                                    Bắt tay vào cùng thực hiện các đề tài mà con người và thời đại đã đặt ra.
                                                 * Lấy việc bảo vệ môi trường lao động mà các nhân viên phát huy được khả năng của mình
                                                    và xem đó là lẽ sống để làm mục tiêu.

 

koudou


                                         * Quán triệt sự thành tâm, mở rộng mối quan hệ tinh tưởng đối với các công ty bên ngoài.
                                         * Trả lời các thông tin cho khách hàng một cách nhanh chóng.
                                         * Rèn luyện những cảm giác trong kinh doanh bằng sự nhận  thức linh hoạt & lý luận chính xác.
                                         * Lấy sự chuyên nghiệp trong công việc làm mục tiêu.

 

kankyo

                                  1. Quy định mục tiêu, mục đích cho môi trường, quay vòng hệ thống P.D.C.A
                                      (lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, khắc phục...) tức hệ thống quản lý môi trường.

                                  2. Tuân thủ các hạng mục yêu cầu một cách thành tâm, các quy chế liên quan đến bảo
                                       tồn môi trường và an toàn thực phẩm.

                                  3. Nổ lực để sử dụng tối đa hiệu suất bằng việc tiết kiệm nguồn năng lượng.
                                  4. Xúc tiến việc tái sử dụng & tiết kiệm nguồn tài nguyên.
                                  5. Không sử dụng những vật chất gây hại.
                                  6. Bảo tồn hệ sinh thái của thiên nhiên.
                                  7. Đi sâu vào việc lý giải & hành động cho xã hội theo chu kỳ tuần hoàn.
                                  8. Với tư cách là nhà gia công sản xuất hàng nông sản thì hiện đang hoàn thành vai trò
                                    & trách nhiệm đối với việc dự phòng sự ô nhiểm. 

Trang chủ Lý tưởng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC

Đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Tel : (84-28) 37701457 - 37701458             Fax : (84-28) 37701020

Email:office@asuzacfoods.com.vn

sk hỗ trợ 1
sk hỗ trợ 2
sk bán hàng 1
sk bán hàng 2